Vår process

Med närmare 20 år som ett specialiserat rekryteringsföretag har vi lärt oss vikten av att ha en kvalitetssäkrad process som konstant utvärderas och utvecklas efter kunder och kandidaters behov. Vår målsättning är att i varje rekryteringsprocess leverera ett urval som är genomtänkt, träffsäkert och som matchar era behov såväl i nutid som för framtiden och vi ska göra det på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vi vet också att varje rekrytering medför unika aspekter och utmaningar vilket måste reflekteras i processen.

Vi har därför utvecklat vår process med ledorden kvalitet och flexibilitet och tagit fram ett tillvägagångssätt som möjliggör för oss att leverera toppkvalitet i varje rekrytering.

1. Behovsanalys och kravprofil

En rekryteringsprocess börjar alltid i en behovsanalys där vi tittar på ert företag, er företagskultur, vart ni är idag och ännu viktigare vart ni är på väg. Vi skapar oss sedan en bild av vilken erfarenhet, vilka kvalifikationer och vilken personlighet som på bästa sätt matchar ert behov och sammanställer detta i en kravprofil.

2. Annonsering

Att via en annons attrahera rätt kandidater till en tjänst kräver erfarenhet och omsorg. Vi utgår från era behov och tillsammans skapar vi en annons som presenterar ert företag och tjänsten på ett tydligt och optimerat sätt för att maximera antalet kvalificerade sökande. Vi publicerar sedan annonsen på vår hemsida och på vår sociala media.
För konfidentiella processer där ni som företag inte vill gå ut med ert företagsnamn så erbjuder vi att stå som avsändare på annonsen eller att vi helt förbigår detta steg och jobbar direkt med headhunting.

3. Sökprocess och urval

Vi på Modeverket har ett för våra branscher unikt nätverk med fler kandidater som matchar ert företags behov än någon annan aktör på den skandinaviska marknaden. Vi söker också aktivt i externa nätverk och för våra mer kvalificerade produkter arbetar vi med en omfattande genomgång av marknaden och headhunting för att säkerställa bästa möjliga urval till er rekryteringsprocess.

4. Intervjuer

Våra erfarna rekryterare intervjuar utvalda kandidater för att säkerställa att de matchar den kravprofil som upprättats. Detta tar cirka 60-90 minuter och genomförs i regel på något av Modeverkets kontor.

5. Presentation

Genom att i varje steg noggrant utvärdera de aktuella kandidaterna mot kravprofilen så kan vi presentera ett urval som bäst matchar era behov. Vi kommer aldrig bombardera er med CV:n utan vi presenterar ett träffsäkert och genomtänkt urval av matchande kandidater både muntligt och i skrift.
Utifrån era önskemål bokar vi sedan in intervjuer med utvalda kandidater.

6. Tester

Slutkandidater som valts ut efter era intervjuer genomgår våra väl beprövade tester där ni kan välja att komplettera vårt matchningstest med ett logiktest. Resultaten redovisas sedan skriftligen och muntligen till er och utgör en del i ert beslutsunderlag och vid ett uppföljningsmöte med ansvarig rekryterare får kandidaten ta del av sitt testresultat.

7. Referenser

Vi tar minst två referenser på slutkandidat där vi stämmer av eventuella frågor som kommit upp under intervju eller i testerna. Referenserna sammanställs sedan skriftligen och presenteras muntligen till er.

8. Återkoppling till kandidater

Vi ansvarar för att under hela processen hålla kontakten med och ge feedback till kandidater som är aktiva i processen samt för den så viktiga återkopplingen när processen är avslutad.