Anlita oss

Skandinaviens ledande rekryteringsföretag inom mode, sport och livsstil

Vi på Modeverket kan rekrytering och branscherna vi verkar inom. Vi är experter på hitta rätt kandidater oavsett storleken på ert företag eller nivån på tjänsten. Vi erbjuder executive/chefsrekrekrytering, skräddarsydda rekryteringar av specialister, annonsering och interim.

Vi kan också hjälpa er med olika moment i en pågående eller planerad rekryteringsprocess genom att exempelvis bredda ert urval, ge en second opinion eller testa kandidater med våra väl beprövade testverktyg.

Executive search

För rekryteringar på lednings- eller styrelsenivå och för alla affärskritiska eller konfidentiella positioner

För att kunna identifiera och attrahera högpresterande nyckelpersoner som matchar era behov krävs det en specifik process, erfarenhet, ett kunnande samt ett omfattande och ett internationellt nätverk.

Vi på Modeverket har sedan 1999 erfarenhet av att tillsätta ledande positioner i företag av olika storlek med allt från stora internationella koncerner till mindre företag. Våra seniora rekryterare har själva erfarenhet av ledarskap vilket gör att de förstår de krav och utmaningar detta medför och i de flesta fall jobbar flera konsulter från olika kontor tillsammans med headhunting internationellt för att säkerställa det bästa möjliga urvalet i er rekrytering.

Rekrytering

När du behöver säkerställa det bästa urvalet av kandidater

Vi erbjuder skräddarsydd rekrytering av personal på alla nivåer, från butikspersonal till specialisttjänster inom mode, sport och livsstil. Genom att specialisera oss har vi utvecklat en expertis och ett nätverk som är unikt för den skandinaviska marknaden. Det har gjort att vi under närmare 20 år hjälpt hundratals partners med tusentals framgångsrika rekryteringar.

Vi fokuserar främst på följande områden

  • Executive/ledande tjänster
  • Inköp och sortiment
  • Retail, Visual Merchandising
  • Design och produktutveckling
  • Logistik och supply chain
  • E-handel, digitala tjänster
  • Marknad, PR och Media
  • Försäljning, Wholesale

Annonsering

Aktiv exponering för att nå passiva kandidater

För att ge våra kunder bästa möjliga resultat i sin annonsering kombinerar vi en optimerad annons som vi sprider i rätt kanaler med ett riktat utskick till matchande kandidater i vårt unika nätverk av kandidater med kompetens och erfarenhet från mode, sport och livsstil.
Vi erbjuder också urvalssupport där vi väljer ut de bäst matchande kandidaterna och presenterar dessa för er. Vi administrerar också alla ansökningar och står för den så viktiga återkopplingen till alla sökande när processen är avslutad.

Aktiv exponering

Platsannons på www.modeverket.se med fler än 5000 unika besökare per vecka
Exponering på Modeverket LinkedIn med 7500 följare
Riktat utskick till kandidater med matchande profil inom Modeverkets branschspecifika nätverk med över 26.000 kandidater

Aktiv exponering plus

Platsannons på www.modeverket.se med fler än 5000 unika besökare per vecka
Platsannons på Modeverket LinkedIn med 7500 följare
Riktat utskick till kandidater med matchande profil inom Modeverkets branschspecifika nätverk med över 26.000 kandidater
Urval och administration (sammanställning av de mest matchande ansökningarna samt svar till alla sökande)

Interim

När ni behöver specialistkompetens och flexibilitet

Om ni behöver stärka er organisation med en erfaren och kompetent person som snabbt kan sätta sig in i olika problemställningar och som har den efterfrågade specialistkunskapen under en period på inte mindre än sex månader så erbjuder vi interimslösningar.

Vi har under våra många i branschen skapat ett nätverk av ledare och specialister inom olika områden som kan jobba på konsultbasis och därmed kan stärka upp er organisation under exempelvis en period med hög belastning eller när ni behöver genomföra förändringsprojekt. I dessa fall där behoven bedöms som tillfälliga så är interim oftast den mest kostnadseffektiva lösningen och den ger ert företag större flexibilitet än vid en traditionell anställning.

Behöver ni hjälp med rekrytering?


Fyll i formuläret så kontaktar vi er omgånde