Vår prosess

Med nærmere 20 år som et spesialisert rekrutteringsselskap har vi lært oss viktigheten av å ha kvalitetssikret prosess som konstant evalueres og utvikles etter kundens og kandidatens behov. Vår målsetning et å levere i hver rekrutteringsprosess et utvalg som er gjennomtenkt, treffsikkert og som matcher deres behov så vel i nåtid som i fremtiden og vi skal gjøre det på et tids og kostnadseffektiv måte. Vi vet også at hver rekruttering medfører unike aspekter og utfordringer hvilket må selvfølgelig vurderes i prosessen.

Vi har derfor utviklet vår prosess med kvalitet, fleksibilitet og riktig tilnærming som gjør at vi har mulighet til å tilby topp kvalitet i hver rekruttering.

1. Behovsanalyse og kravspesifikasjon

En rekrutteringsprosess begynner alltid med en behovsanalyse der vi ser på deres selskap, drivskultur, hvor dere er i dag og enda viktigere hvor dere er på vei. Vi vil så skape et bilde av hvilken erfaring, kvalifikasjoner og hvilken personlighet som best matcher deres behov og sammenfatter dette i en kravspesifikasjon.

2. Annonsering

Å utvikle en annonse som skal tiltrekke seg riktig kandidat kreves erfarenhet og grundig arbeid. Vi tar utgangspunkt i deres behov og sammen skaper vi en annonse som presenterer deres selskap og stillingen på en tydelig og optimal måte for å maksimere antall kvalifiserte søkere. Vi publiserer så annonsen på vår hjemmeside og på våre sosiale medier. For konfidensielle oppdrag der du som selskap ikke vi gå ut med bedriftsnavn så tilbyr vi å stå som avsender i annonsen eller vi unnlater å annonsere og jobber direkte med headhunting.

3. Søkeprosess og utvelgelse

Vi i Modeverket har ett unikt nettverk med flere kandidater som matcher dere firmas behov enn noen annen aktør i det skandinaviske markedet. Vi søker også aktivt i xterne nettverk og for våre mer komplekse produkter arbeider vi med omfattende gjennomgang av markedet og headhunting for å forsikre best mulig utvalg til deres rekrutteringsprosess.

4. Intervjuer

Våra erfarne rekrutterere intervjuer utvalgte kandidater for å forsikre at de matcher kravprofilen som benyttes. Dette tar ca 60-90 minutter og gjennomføres som regel på Modeverkets kontor.

5. Presentation

Hver kandidat blir nøye vurdert mot kandidatprofilen gjennom hver prosess. Vi vil kunne presentere et utvalg av kandidater som matcher deres behov. Vi kommer aldri til å sende kun CV men vi presenterer et treffsikkert og gjennomtenkt utvalg av matchende kandidater både muntlig og skriftlig. Ut i fra deres ønske booker vi intervju med utvalgte kandidater.

6. Tester

Sluttkandidater som velges ut etter våre intervjuer gjennomgår vår personlighetstest og eventuelt evnetest. Resultatet vil bli gitt dere både skriftlig og muntlig.

7. Referanser

Vi tar minst to referanser på finalekandidaten der vi avstemmer ut i fra eventuelle spørsmål som har kommet opp under intervju eller i testene. Referansene sammenstilles skriftlig og presenteres muntlig til deg.

8. Tilbakemelding til kandidater

Vi har ansvaret under hele prosessen å gi tilbakemelding til kandidater som er aktive i prosessen samt den viktige tilbakemeldingen etter prosessen er avsluttet.