Vår historia

Historien om utvecklandet av ett modernt och specialiserat rekryteringsföretag

Modeverkets affärsidé har sedan starten varit att ha en hög grad av specialisering för att kunna erbjuda kvalificerat rekryteringsstöd till mode, sport och närliggande branscher som skor, profil- och yrkeskläder, accessoarer, inredning och skönhet.

Vår resa började med en tanke om att starta ett nischat rekryteringsföretag som skulle verka mot mode, sport och närliggande branscher. År 1999 blev denna tanke Modeverket, en del av Bohmans nätverk med lokaler på dåvarande Stockholms Modecenter.

Trots den nära kopplingen till Stockholms Modecenter togs beslutet att med hänsyn till både kunder och kandidater att flytta till mer neutral mark och huvudkontoret i Stockholm har sedan dess legat på Kungsgatan 29.

För att kunna komma närmare våra kunder expanderade Modeverket till Göteborg under 2004 och kunde då erbjuda lokalkännedom till kunder i södra Sverige.
År 2007 köptes huvudägandet i Modeverket av Bertills Consulting AB med målet att modernisera och expandera verksamheten till att täcka hela den skandinaviska marknaden. I linje med den målsättningen öppnade Modeverket kontor i Köpenhamn och Oslo redan under 2008.

Med avsikten att modernisera kommunikationen med såväl kunder som kandidater startades 2009 ett samarbete med tidningen Habit för att utveckla den digitala platsannonseringen Fashionnet. Syftet var att ersätta den traditionella printannonseringen som vid tiden fortfarande dominerade hur tjänster utannonserades.

I och med förändringen som skett med framväxten av social media och svårigheten att med en enkel annons nå ut till kandidater avslutades samarbetet 2015 till fördel för fokus på riktad annonsering via Modeverkets hemsida och sociala media.

Idag är Modeverket Skandinaviens ledande rekryteringsföretag med fokus på mode, sport och livsstil. Vi är totalt 13 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Vi arbetar med såväl lokala som internationella företag med verksamhet i Skandinavien och vi har under åren byggt upp ett unikt nätverk med kandidater för den skandinaviska marknaden.